Abonneer nu op ons kanaal en mis geen enkele quiz!

Wij vinden jou leuk,

Vind je ons ook leuk?

Wij vinden jou leuk,

Vind je ons ook leuk?

Reken Quiz voor iedereen
Vraag 1 van de 10
Hoeveel is 30 gedeeld door 4?
Vraag 2 van de 10
Hoe noem je de afstand rondom een vorm?
Vraag 3 van de 10
Wat betekent het cijfer 8 in het getal 582?
Vraag 4 van de 10
Hoe noem je de lengte van de rechte lijn die kan worden getrokken tussen twee punten op de bol of de cirkel en door het middelpunt hiervan?
Vraag 5 van de 10
Wat is de getalswaarde van Pi?
Vraag 6 van de 10
Wat zijn de factoren in dit probleem: 2 x 8 = 16?
Vraag 7 van de 10
Wat betekent het symbool ">" in wiskunde?
Vraag 8 van de 10
Hoe schrijf je 3/4 in decimalen?
Vraag 9 van de 10
Wat is 3291 afgerond op de dichtstbijzijnde 1000?
Vraag 10 van de 10
Welk cijfer is de noemer in de breuk 3/4?
Naar Volgende Quiz

Meer leuke quizzen